Bài thơ Phản chiêu hồn - Nguyễn Du

doanhieu

Well-known member
Bài thơ: Phản chiêu hồn
Tác giả: Nguyễn Du


Hồn hề! Hồn hề! Hồn bất quy?
Đông Tây Nam Bắc vô sở y
Thượng thiên hạ địa giai bất khả,
Yên, Dĩnh thành trung lai hà vi ?

Thành quách do thị, nhân dân phi,
Trần ai cổn cổn ô nhân y.
Xuất giả khu xa, nhập cứ tọa,
Tọa đàm lập nghị giai Cao, Quỳ.

Bất lộ trảo nha dữ giác độc,
Giảo tước nhân nhục cam như di!
Quân bất kiến Hồ Nam sổ bách châu,
Chỉ hữu sấu tích, vô sung phì.

Hồn hề! Hồn hề! Suất thử đạo
Tam Hoàng chi hậu phi kỳ thì.
Tảo liễm tinh thần phản thái cực,
Thận vật tái phản linh nhân xi,

Hậu thế nhân gian giai Thượng Quan
Đại địa xứ xứ giai Mịch La,
Ngư long bất thực, sài hổ thực,
Hồn hề! Hồn hề! Nại hồn hà?

phản chiêu hồn.jpg
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom