Bài thơ Tháng ba nhớ - Anh Thư

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tháng ba nhớ​

Tác giả: Anh Thư

Tháng ba, gạo đỏ triền đê,
Anh ơi! Còn nhớ lời thề năm xưa?
Hoa xoan tím cả cơn mưa,
Anh đi, đi mãi tình xưa vẫn còn.

Ven sông, cải đợi mỏi mòn,
Sắc vàng óng ả cho tròn chữ duyên.
Bưởi, chanh trong trắng, chính chuyên,
Thơm hoa, ai có nhớ miền quê hương?

Quê mình trăm mến ngàn thương,
Mẹ già đau đáu, thê lương đợi chờ.
Anh ra đi, có ai ngờ,
Gạc Ma, Tàu ác, bao giờ cho khuây?

Sáu tư anh, sóng ru ngày,
Nhân dân, Tổ quốc quắt quay trong lòng.
Máu anh thắm ngọn cờ hồng,
Thân tan vào biển, xanh trong ngàn đời.

Tháng ba, mười bốn, anh ơi !
Cả quê hương với muôn người không quên.
Hải âu tung cánh xanh yên,
Biển, trời, đảo vững chủ quyền Việt Nam.
tháng 3 nhớ.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom