Bài thơ Niệm từ - Trần Đức Lập

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Niệm từ​

Tác giả: Trần Đức Lập

Treo mình
lên sợi nắng vàng
Thấy trăm bóng
ngã trên ngàn sơ nguyên

Treo tôi
vào giữa vô biên
Thấy con thác
đổ muộn phiền vào đêm

Treo tình
vào cõi lặng im
Mùa xuân ở lại
bên thềm hoang xưa

Treo người
trong phút ngu ngơ
Là em dịu ngọt
ngày chưa nhuốm chiều.

Treo đời
cạn chén men yêu
Thấy mùa thu
đã đẫm nhiều lệ em.

Qua chiều
vướng sợi tóc mềm
Trên bờ vai lạnh kiếm tìm
dấu xưa

Đường nghiêng,
nghiêng bóng mây đưa
Tình theo phố cũ
như vừa mới xa

Treo em
trên những cánh hoa
Bờ môi đã lạnh
còn ta một mình

Âm ba thét gọi
lắng thinh
Mặc nhiên bùng vỡ
nguyên trinh cuộc người ...
niệm từ.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom